Buckswood School

Igazi brit iskola, globális látásmóddal. Ha egy nemzetközi magániskolát keres fia, lánya számára akkor ez az intézmény lesz válasz a kérésére. Gyönyörű dél-angliai vidéken fekszik, közvetlen vonat járattal mindössze 90 percre az izgalmas Londontól. Független bentlakásos iskola külföldi és helyi tanulók számára, az oktatás messze túlmutat az osztálytermi órákon. Kis létszámú csoportok biztosítják az oktatás színvonalát és a személyes figyelmet az egyes diákokra. Mindamellett hogy a tanulás az első, nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, szociális és kulturális fejlődésre egész évben.

Junior program (10-14 év)

A szülőkkel a terminusonkénti konzultációs estéken kívül hagyományos kapcsolattartás folyik. Legalább két formális értékelés, valamint kézzel írott jelentések formájában kapnak képet gyermekük hogylétéről, tanulmányi eredményeiről, esetleges nehézségeiről. A diákoknak lehetősége nyílik tanáraikkal egyeztetni, kérdéseket feltenni minden délután. A házi feladatok az iskolában készülnek el, minden esetben felügyelő tanár jelenlétében, mindez nagyban segíti a későbbi vizsgákon való megfelelést. Mindemellett széleskörű tanterv keretén belül lehetőség van elsajátítani a nyilvános beszéd készségétől a sütemény-készítésen keresztül, a mandarin nyelven át a web design-ig bármit.

GCSE Program (14-16 év)

Széleskörű tantárgylista segíti a választást, amely legutóbb spanyol nyelvvel, közgazdaságtannal és testneveléssel bővült. A nem angol anyanyelvűek külön tanulják a nyelvet, valamint extra tantárgyakat vehetnek fel úgy, mint zene, színjátszás, jog. A diákok komoly programon vesznek részt, amellyel kiemelkedő eredményeiket elérhetik: heti szúrópróba tesztek minden tantárgyból, szünetek alatt is folyamatos felkészülés, házi feladatok határidőkre, szombat reggelente közös munkamegbeszélések. Mindezek mellett bátorítják őket, hogy vegyenek részt egyéb, kikapcsolódó foglalkozásokon: sport csapatok, klubok, művészeti foglalkozások, stb.

6th Form Program (17-18 év)

Az oktatás sikere az ösztönző tanulási környezet megteremtésén alapszik. Magas szinten elvárás az órákon való részvétel és aktivitás. Lényege, hogy a diákok ne csak az osztálytermekben, hanem azokat elhagyva is fejlődjenek. Számos felkészítő tanfolyam áll a diákok rendelkezésére a kötelező tanterven túl, legyen az 6th Form megbeszélés, írásbeli tesztek gyakorlása, klubokhoz való csatlakozás. Igyekeznek barátságos és támogató légkört teremteni, amely minden téren a diákok előnyét szolgálja.