Ausztria - oktatási rendszer

Ausztriában minden 6 és 15 év közötti gyermek iskolaköteles. A kötelező oktatás azon év szeptember 1-jén kezdődik, amelyben a gyermek betöltötte hatodik életévét. Az iskolakötelezettség minden gyermekre vonatkozik, aki legalább egy szemeszternyi időt Ausztriában tölt, függetlenül állampolgárságától. Az állami iskolák Ausztriában ingyenesek.

Tanév

Az iskolaév 180 napból áll, és szeptember első (Wien, Niederösterreich, Burgenland tartományokban), illetve második hétfőjétől június utolsó, illetve július első szombatjáig tart. Vannak olyan iskolák, ahol az iskolai hét - a nálunk megszokottól eltérően - hat napból áll. A diákoknak általános képzésben átlagosan húsz, míg középiskolásoknak 35 tanórájuk van egy héten, az órák 50 percesek.

A kötelező oktatás szintjei:

  • Általános képzés: 6 és 10 éves kor között, 1-4 osztályig tart, tulajdonképpen az általános iskola alsó tagozata (Volksschule vagy Grundschule)
  • Hauptschule: négy éves képzés (10 és 14 éves kor között), melyben a német, a matematika és az angol nyelv a fő tantárgyak.

A magasabb szintű általános képzést nyújtó iskolák (Allgemeinbildende höhere Schule (AHS)) négy éves alsó tagozata (ide tartoznak a gimnáziumok, reálgimnáziumok, közgazdasági gimnáziumok).

  • Amennyiben a diák nem akar továbbtanulni, egy „kilencedik osztály” (Polytechnischer Lehrgang) készíti fel őt a munkaerő-piacon való megjelenésre).

Továbbtanulási lehetőségek, a középiskolák felső szintjei

  • A magasabb szintű általános képzést nyújtó iskolák (AHS) négy éves felső tagozata, amely érettségivel zárul.
  • Szakközépiskolák, melyek ötévesek és érettségivel zárulnak.
  • A diákok a Hauptschule elvégzése után is folytathatják a középiskolai felső szintű oktatásban tanulmányaikat.

Felsőoktatás 

A felvételi követelmény a felsőfokú intézményekbe az érettségi („Reifeprüfung”), amelyet a középiskola felső tagozatának elvégzésekor lehet megszerezni. Más EU tagországok diákjainak az érettségihez hasonló vizsgával kell rendelkezniük az ausztriai egyetemekre való felvételkor. Egyes speciális szakokon felvételi vizsgát kell tenni. (pl.: művészeti szakok) 

Az állami felsőfokú oktatás az osztrák, illetve EGT állampolgárok részére 2008 szeptembere óta ingyenes (2001 és 2008 között szemeszterenként 363,36 euró volt a tandíj összege). Ausztriában négyféle felsőfokú intézményt különböztetnek meg: egyetemet (Universität) vallási főiskolát (Philosophisch-Theologische Hochschulen), művészeti egyetemet (Universität der Künste) és szakfőiskolát (Fachhochschulen). Az országban összesen 12 egyetem és 6 művészeti főiskola található. A legnagyobb felsőoktatási intézmény a Bécsi Tudományegyetem, további neves egyetemek a Grazi, a Salzburgi és az Innsbrucki Tudományegyetem. 

2006 óta az osztrák felsőoktatás a Bologna-folyamatnak megfelelően három képzési formát különböztet meg: alapképzést (Bachelor), mesterképzést (Master) és doktori képzést. Négy szemeszteren keresztül alapoktatás (BA) folyik, amelyet alapvizsgával kell lezárni. A következő 4-6 szemeszterben kezdődik a specializáció, melynek a végén a diákok megkapják az MA (Master of Arts) fokozatukat. Az egyetemi oktatás október 1-jén kezdődik és június végéig tart. Az állami egyetemek és főiskolák mellett több, államilag akkreditált, magán felsőoktatási intézmény (Privatuniversitäten) is működik Ausztriában. 

forrás: http://www.euvonal.hu