Málta - oktatási rendszer

Máltán minden 5 és 16 éves közötti gyermek jogosult ingyenes oktatásra, minden állami iskolában korra, nemre, vallásra, anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Alapvető célként határozták meg a rugalmas munkaerő megteremtését, akik könnyen tudnak alkalmazkodni a változásokhoz. Az oktatási törvény létrehozta a nem-állami iskolát, ami két fajta lehet: egyházi és független. Mindkettő gondoskodik az iskola előtti és az iskola utáni életről ( 3-18 év).

Kötelező oktatás

Az oktatás minden gyermek számára kötelező 5 és 16 év között. Ez két részre osztható:
1. Elsődleges időszak (5-10 éves korig)
2. Másodlagos időszak (11-16 éves korig)

A középiskolai oktatás 11 éves kortól 16 éves korig tart. Középiskolába is kötelező járni a máltai gyerekeknek. Van állami, egyházi és független/magán iskola. A tanév szeptember 1.-től június végéig tart. A legtöbb iskola itt már nem koedukált.

Érettségi után

Kétéves képzés, kifejezetten azoknak, a leendő egyetemi hallgatóknak, akik egyetemre szeretnének járni.

Szakmai képzés

1. MCAST - Malta College of Arts, Science and Technology: Általánosan elérhető szakmai és professzionális oktatás valamint képzés szolgáltatása.
2. B. ITS - Institute of Tourism Studies: Döntően a turizmus és a vendéglátásra készíti fel a tanulókat.
3. Institute of Health Care: A jövő doktorait, fogorvosait és gyógyszerészeit képzik a Máltai Egyetem berkein belül

Felsőoktatás

A felsőoktatást a Máltai Egyetem biztosítja, ami egy autonóm, önirányító testület, melyet teljes egészében a kormány hozott létre. Graduális és posztgraduális képzést is biztosít. A hallgatók általában 17-18 évesen jelentkeznek a kurzusokra, és 3-4 évig tart megszerezni első diplomájukat. Az egyetem biztosít olyan kurzusokat is, amelyek felkészítenek a mester, és a doktori fokozat megszerzésére.

Forrás: http://www.euvonal.hu