Nagy-Britannia - oktatási rendszer

Kötelező oktatás

Kötelező a gyermekek oktatása 5 éves kortól. Az általános iskola normál esetben 11 éves korig tart. 16 éves korig minden gyermek tanköteles. Főszabály szerint a gyermekek 11 éves koruktól járnak középiskolába, de vannak olyan intézmények, amelyek már 8-9 éves gyermekeket is oktatnak. Számos középiskolában lehetőség van a tankötelezettség letelte után is tanulni (16, ill. 18 év feletti diákok esetén).

Tanév

Angliában és Walesben a tanév 190 napos, és szeptember elejétől július elejéig tart. A szünidők időtartamáról minden esetben a helyi hatóságok döntenek.
Észak-Írországban a tanév 200 napos, bár a gyermekeknek nem kell iskolába menniük a tanárok szakmai továbbképzésének időszakaiban. Itt a tanév szeptember elejétől június végéig tart. A tanítás minden nap 9 órától- 15 vagy 16 óráig tart. Szombaton és vasárnap nincs tanítás.

A középiskola után

A szigorú értelemben vett középiskolai oktatás 16 éves korig tart az Egyesült Királyságban. Ennek elvégzése után számos lehetőség közül választhatnak a diákok.

Az ún. secondary school-okban 16 és 18 éves kor közötti diákokat, de bizonyos iskolákban 18 év feletti diákokat is oktatnak. Ilyenek pl. a hatosztályos gimnáziumok és a "felső középiskolák", melyek általános, középfokú tudományos képzést nyújtanak bizonyos szakmai/gyakorlati készségek oktatása mellett. Az ún „further education college”-okba is 16 éves kortól lehet bekerülni, ezen intézményekben az általános műveltség átadása mellett nagyobb hangsúlyt fektetnek valamely szakma ismeretanyagának átadására, a gyakorlati készségek fejlesztésére. Az ún. „tertiary college”-okban mind általános ismeretanyagot, mind szakmai ismereteket oktatnak.

Felvételi kritériumok

A tankötelezettség lejárta után a tanulók számára nincs egységes keretben rögzített követelmény-rendszer a felsorolt intézményekbe való bekerülést illetően. Mindazonáltal az egyes iskolák előírhatnak/előírnak felvételi kritériumokat. Ezek leginkább a tanulók ún. GCSE- eredményeit veszik alapul (General Certificate of Secondary Education). A GCSE- pontszámokat a tanulók zöme még a középiskolában, azaz 16 éves kor előtt, különböző tantárgyakból letett vizsgák (írásbeli, szóbeli, ill. gyakorlati felmérések) során szerzik meg. Ezen a szinten már nincsenek kötelező tárgyak. Minden tanuló érdeklődésének megfelelően, ill. további terveinek fényében választhat az adott iskola által kínált tantárgyakból.

Értékelés, oklevelek, bizonyítványok

A szabályozó hatóságok számos különböző bizonyítvány és képesítés megszerzését teszik lehetővé. Legáltalánosabbak azonban az ún. GCE (General Certificate of Education) bizonyítványok. Két fajtája az ún. A-level (Advanced level examination, azaz egyfajta emelt szintű) ill. az ún. AS-level (Advanced Subsidiary examination) mely inkább a hazai középszintű érettségi bizonyítványhoz hasonlít, és gyakorlati (szakmai) készségek igazolására is szolgál.

Felsőoktatás

A felsőoktatási intézmények közé tartoznak az egyetemek (universities) a főiskolák (higher education colleges) és az ún. „university college”-ok. A felsőoktatási intézmények változatos képet mutatnak, méretüket, kapacitásukat és tudományos orientációjukat tekintve nagyban különbözhetnek. 

Felvétel

Az Egyesül Királyságban a felsőoktatási intézmények széleskörű autonómiával rendelkeznek a tekintetben, hogy milyen kritériumokat szabnak meg leendő hallgatóik számára. Legáltalánosabban GCE A-szintű érettségi, ill. valamely ezzel egyenértékű képesítés birtokában lehet jelentkezni, a bizonyítványokon felül azonban az intézmények további felvételi követelményeket írhatnak elő.

Végzettségi szintek

Az Egyesült Királyságban a felsőfokú képesítések nem országos szinten meghatározott tartalmú bizonyítványok, hanem az egyes intézmények által kiadott dokumentumok. Egyes egyetemek, főiskolák jogosultak a saját végzettségi fokozataikról szóló bizonyítványt kiadni. Azon intézmények, amelyek erre nem jogosultak, csak olyan képesítést állíthatnak ki, amelynek érvényességét és fokozatát hivatalosan csak külső szervek határozhatják meg/igazolhatják (pl. országos szintű akkreditáló testületek).

A kiadott bizonyítványok és oklevelek, tudományos címek nagyon változóak lehetnek. A megadott képesítés megjelenési formája lehet baccalaureátusi fokozat, diploma, dicséretes eredménnyel elvégzett baccalaureátusi fokozat, magiszteri fokozat, ill. doktorátus. A felsőoktatási kurzusok legnagyobb része ún. „dicséretes diploma” megszerzésével zárul. Valamilyen fokozat megszerzéséhez általában három év szükséges, de vannak ennél hosszabb időt felölelő képzések is. Új fejlemény, hogy a felsőoktatási képesítések már egy új, ötszintes keretbe illeszkednek, így egyértelműbbé vált a felsőoktatási képesítések értékelése.

forrás: http://www.euvonal.hu